Choir in Focus

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

I syfte att öka kontaktytan och skapa tvärvetenskapliga och internationella synergieffekter på området initierades 2009 ett internationellt nätverk om körforskning med hjälp av medel från Riksbankens Jubileumsfond. "Kör" anses i nätverket vara ett paraplybegrepp som kan möjliggöra ett tvärvetenskapligt forum, där olika typer av vetenskapliga diskurser kan problematiseras och utvecklas.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/06/14 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musikvetenskap