Christopher Polhem. Tekniska innovationer och det metaforiska tänkandet

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Forskningen om uppfinnaren och naturvetaren Christopher Polhem (1661–1751). Projektet har finansierats Riksbankens Jubileumsfond.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/01/012009/12/31