Kyrkor vid Östersjön

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

På 1100 och 1200-talen, i en tid av korståg vid Östersjön, byggs kyrkor med en ovanlig arkitektur. De kallades tidigare försvarskyrkor. Numera kallas de flerfunktionella kyrkor, vilket speglar deras skilda funktioner som kyrka, magasin och befästning. Projektet undersöker kyrkornas ålder, förebilder, funktioner, symbolik och initiativtagare; frågor som är mycket omdiskuterade.

Kyrkor vid Östersjön.

På 1100 och 1200-talen, i en tid av korståg vid Östersjön, byggs kyrkor med en ovanlig arkitektur på Bornholm i Danmark, på Öland och vid Kalmar i Sverige. De ovanliga kyrkorna kallades tidigare försvarskyrkor. Numera kallas de flerfunktionella kyrkor, vilket speglar deras skilda funktioner som kyrka, magasin och befästning. I projektet undersöks kyrkornas ålder, förebilder, funktioner, symbolik och initiativtagare; frågor som är mycket omdiskuterade. Således har rundkyrkorna på Bornholm knutits till populära, men icke trovärdiga spekulationer om tempelriddarna och en helig geometri.

Studier av kyrkobyggandet på Gotland har redan genomförts. Även studier av Ölands och Kalmarkustens kyrkor i trä och sten, studier av kyrkor med runda torn samt flera studier av Bornholms rundkyrkor har genomförts. En större artikel om rundkyrkorna i Skandinavien kommer att publiceras på danska (i Kuml 2014) och engelska.

Som led i projektet har jag medverkat i en serie med 24 halvtimmes program om Bornholms kyrkor for TV2/Bornholms, som har visats under 2012-14.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012014/12/31