Circular Activities to transform household towards material efficiency

Projekt: Forskning

Projektinformation

AkronymCARE
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2024/01/012027/12/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • European Commission - Horizon Europe

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Tvärvetenskapliga studier