Cirkulär ekonomi: att fånga värden från avfallet genom producentansvarsregler

Projekt: Övrigt

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012022/09/30

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande