Civilsamhälleseliter? En jämförande studie av sammansättningen, reproduktionen, integrationen och ifrågasättandet av eliter i Europeiska civilsamhällen

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Detta forskningsprogram förenar två forskningsfält som tidigare varit åtskilda: civilsamhälles- samt elitforskning. Syftet är att genomföra den första systematiska jämförelsen av civilsamhälleseliter i olika länder. Frågan är av stor betydelse på grund av tilltagande maktskillnader inom och mellan organisationer i civilsamhället och då vissa civilsamhällesaktörer bjuds in till exklusiva arenor där samhällets beslutsfattare möts för formella och informella överläggningar. Även om detta är en utveckling som diskuterats har den inte blivit systematiskt analyserad. Vårt fokus på eliter i civilsamhället utmanar tidigare forskning som främst sett civilsamhället som en arena för medborgerlig mobilisering och delaktighet. Programmet utvecklar elitforskningen genom att fokusera på en grupp i samhället som sällan studerats som en elit. Vi kommer både att studera eliter inom civilsamhället och undersöka hur de förhåller sig till elitgrupper på andra samhällsarenor. Programmet undersöker deras sammansättning, hur de reproduceras, hur de integreras med andra elitgrupper samt av vem, av vilka skäl samt med vilka effekter de ifrågasätts. Vi kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera processer som antingen leder till en konsolidering eller ett ifrågasättande av civilsamhälleseliter. Studierna genomförs i fyra europeiska länder (Italien, Polen, Storbritannien, Sverige) och på EU nivå och analyserar de konsekvenser som eliter kan ha för civilsamhällets roller i samhället.
Kort titelCivilsamhälleseliter?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/10/192023/12/31

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)