Projektinformation

Beskrivning

It deals with suggesting alternative pathways for tomorrow’s forest tree cover and forest management that goes in line with climate mitigation of the forest while preserving biodiversity and ecosystem services at the same time. The methodology involves characterizing all possible climate effects including atmospheric chemistry and aerosols in the forest for a correct climate effects estimation and using both empirical data and modelling tools to quantify how climate and environment is affected. It employs forestry stakeholders to suggest new management alternatives at all geographical locations in Europe and replacement of short-lived forest products to long-lived ones for maximum carbon storage.

Populärvetenskaplig beskrivning

CLIMB-FOREST ska under fyra och ett halvt år skapa en helhetsbild av Europas skogar och skogsbruk. Målet är att kunna vägleda brukare och beslutsfattare med verktyg och modeller i dessa komplexa frågor. Det finns mycket kunskap i varje enskilt land men det finns ingen sammanställning över Europas hela skogsbestånd och hur skogarna mår.
Kort titelCLIMB-FOREST
AkronymCLIMB-FOREST
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/10/012027/03/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Norwegian Institute of Bioeconomy Research (Nibio)
 • Catholic University of Leuven
 • Karlsruhe Institute of Technology
 • University of Helsinki
 • Global Change Research Centre of the Czech Academy of Sciences
 • University of Alcalá
 • Helmholtz Centre for Environmental Research
 • Natural Resources Institute Finland (Luke)
 • University of Göttingen
 • University of Barcelona
 • Fundación CEAM
 • Czech Technical University in Prague
 • Institut Européen de la Forêt Cultivée
 • Agricultural University of Krakow
 • ETH Zürich
 • OPPLA EEIG
 • Selvik Bruk AS

Finansiering

 • European Commission - Horizon Europe

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Klimatforskning
 • Annan fysik
 • Miljövetenskap
 • Meteorologi och atmosfärforskning