Kliniska och mikrobiologiska aspekter av infektioner med Actinobacteria

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Detta projekts målsättning är att karakterisera infektioner med aeroba och anaeroba aktinobakterier. I detta projekt studeras patientkarakteristika, infektionstyp, kliniskt förlopp, samt mikrobiologiska aspekter som antibiotikakänslighet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/07/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Klinisk laboratoriemedicin

Fria nyckelord

  • Infektion
  • Antibiotika
  • Bakterier