Kliniska och translationella studier på hudmikrobiota, hudbarriär, allergi och typ 2-inflammation

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Forskning om hudinflammation, hudmikrobiota och allergi. Kliniska och translationella studier på hudmikrobiota, hudbarriär, allergi och typ 2-inflammation vid atopiskt eksem pågår. Vidare initieras studier om eksem och systemisk farmakoterapi i samarbete med styrgrupp för det rikstäckande registret för patienter med atopiskt eksem.
Vi har även samarbeten med onkologiska kliniken, Lunds Universitetssjukhus, där vi undersöker biomarkörer, hudmikrobiota och hudbarriären hos patienter med kutant T-cellslymfom.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap