Closed-Loop Diesel Control - Part 2

  • Tunestål, Per (PI)
  • Stenlåås, Ola (PI)
  • Jorques Moreno, Carlos, Scania CV AB (Forskarstuderande)

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012017/12/31