Återkopplad Diesel del 3

  • Tunestål, Per (PI)
  • Stenlåås, Ola (Projektkoordinator)
  • Jorques Moreno, Carlos, Scania CV AB (Forskarstuderande)

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med projektet är att förbättra verkningsgraden och förbränningsstabiliteten i dieselmotorer genom snabb modellering och reglering genom förbränningsåterkoppling. Detta är av särskild vikt om motorn är kall, körs utanför normaltillstånd eller om motorn drivs av en blandning av vanligt drivmedel och biodrivmedel. Genom snabb återkoppling och reglering kan vinster göras i förbättrad förbränning, vilket leder till minskad bränsleförbrukning, lägre emissioner och ökade möjligheter till att använda förnybara drivmedel.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/09/012021/05/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farkostteknik
  • Reglerteknik