Projektinformation

Beskrivning

Detta forskningsprojekt är inriktat på kopplingen mellan naturalistisk epistemologi och kognitionsvetenskap. Ett nytt pluralistiskt epistemologiskt ramverk kommer att utvecklas genom att integrera teorier och modeller gällande kunskap, från flera vetenskaper på olika analysnivåer. Därefter kommer en bredare undersökning av ramverkets konsekvenser för olika epistemologiska frågeställningar ske.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/09/03 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi