Projektinformation

Beskrivning

Forskargruppen Kognitiv modellering består av seniorforskare, doktorander och masterstudenter vid Avdelningen för kognitionsvetenskap i Lund.

Det övergripande målet för forskargruppen är att förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar.

Vi modellerar olika delar av hjärnan och hur de samverkar när man utför kognitiva uppgifter som exempelvis minnas eller att lära sig något nytt. Speciellt är vi intresserade av hur människors syn, uppmärksamhet och inlärningsförmågor fungerar i hjärnan och hur dessa kan reproduceras i robotar.

Mer information hittar du på vår hemsida:
https://www.lucs.lu.se/lucs-robotics-group/

Du kan också läsa om de andra projekten som pågår under fliken projekt här i forskningsportalen.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/01/01 → …