Cognitive Philosophy Research Group (CogPhi)

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

CogPhi forskningsgrupp består av forskare vid Lunds universitet och Zürichs universitet som undersöker filosofiska frågor ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv. Ett övergripande mål är att ge medvetandecentrerade förklaringar av naturliga fenomen, som exempelvis kunskap, intelligens och medvetandet självt, så länge det kan konceptualiseras tydligt. Detta görs genom att analysera hur människor tolkar och representerar naturliga fenomen via sin befintliga kognitiva och neurologiska förmåga. Sådana analyser möjliggör en bättre förståelse av världen, oss själva, samt vår relation till världen. Genom att granska ledande kognitionsvetenskapliga teoretiska ramverk och modeller angående deras förmåga att förklara filosofiska koncept försöker vi identifiera styrkor, svagheter och underutvecklade områden. Vi strävar efter att integrera modeller från olika analysnivåer för att uppnå detta mål. Vi är således intresserade av hur vetenskaper som kognitiv neurovetenskap, kognitiv etologi, kognitiv psykologi och AI-forskning, samt de olika ramverk som har utvecklats inom dessa vetenskaper, kan tillämpas på frågor som undersöks i exempelvis metafilosofi, epistemologi, språkfilosofi och medvetandefilosofi.
AkronymCogPhi
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/11/01 → …