Kohesion hörs och syns: En tvärspråklig studie av gestartikulation i sammanhängande diskurs

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Språkanvändning är en kroppslig företeelse. De företeelser och händelser vi talar om förkroppsligar vi samtidigt i våra gester. Denna studie undersöker närmare hur gester bidrar till att göra diskurs sammanhängande. Vi fokuserar på återkommande gestuella drag i olika syntaktiska strukturer, i olika genrer (berättelser, instruktioner), och i två olika språk (nederländska, italienska).
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/01/012021/12/31