Kollaborativt lärande i hälso och sjukvården och social omsorg - resultat och erfarenheter bland personer med kognitiv sjukdom och deras vårdgivare

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med min forskning är att undersöka hur kunskapsnivån och förståelsen bland vårdpersonal och familjer/ informella vårdgivare till personer med kognitiv sjukdom kan ökas. Detta omfattar enkel tillgång till utbildning med hjälp av digital teknik och praktik och lärande gemenskaper. Ett exempel på virtuell praktik och lärande gemenskap är den digitala plattformen EarlyDem, Digitala plattformar kan fungera som drivkraft för ytterligare samarbete och skapande av ny kunskap och samarbete genom användning av virtuella och fysiska praktik och lärande gemenskaper. Mitt forskningsprojekt kommer också att fokusera på hur samskapande av ny kunskap genom praktik och lärande gemenskaper stimulerar aktivt medborgarskap och stärker motståndskraften (anpassningsförmåga) bland människor med kognitiv sjukdom.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/12/01 → …