Färgsymboliken i den egeiska bronsåldern

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Omringade av färger alltid, tänker vi ofta inte på dess sociala och psykologiska betydelse. Projektet studerar färgerna (färg, glans/matthet, intensitet)först på gåvor från sen bronsåldersgravar på det grekiska fastlandet och senare, bosättningar. Syftet är att se huruvida färgvalen ger ledtrådar om betydelsen för den som gav gåvorna och meddelandet (det tilltänkta) till dem som skådade gåvorna

Omringade och bombarderade varje dag med färger, naturliga och konstgjorda, reflekterar vi sällan om någonsin på våra reaktioner till färger och varför vi reagerar på ett visst sätt. Vidare, kan reaktioner vara helt personliga, eller betingade på variablar såsom ålder, kön, mode, geografi och dyl. I några äldre kulturer, såsom det faraoniska Egypten, finns också färgsymbolik, som vi känner till tack vare att Egypten var en litterat kultur och det skrevs om färgernas betydelser. I samtida kulturer såsom de egeiska bronsålders kulturer som var icke eller protolitterata, har vi bara den arkeologiska evidensen till användning.

Mitt projekt går ut på att registrera alla objekt funna i dessa gravar för att börja med, eftersom det är mer sannolikt att slutna gravar innehåller alla originala fynd i motsats till bosättningar. Jag registrerar alla fynd med färg, glans och intensitet i sökandet efter mönster. Om dessa finns, vad betyder de? I en pilotstudie har jag kommit fram till att glans är viktigaste, och att vit, gula och blått är överlägsna favoriter. Intensitet verkar inte vara av signifikans. Jag kommer att inkludera så mycket samtidigt gravmaterial som möjligt för att se om samma tendens fortsätter. Sedan vill jag titta på boplatsmaterial för att avgöra om dessa tendenser finns även för de levande. Till sist kommer försök till tolkningar
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012012/12/31