Combating Corporate Tax Avoidance in the Nordic EU Member States - A Contemporary Comparative Perspective

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Inom ramen för projektet vidgar jag mitt tidigare komparativa avhandlingsprojekt till att även inbegripa jämförelselandet Finland. Genom att studera hur samtliga av de nordiska EU-medlemsländerna valt att införliva de unionsrättsliga åtgärder som antagits för att etablera en lägsta skyddsnivå mot skatteflykt avser jag att ge en sammanhängande bild av de möjligheter och följande svårigheter som följer av ambitionen att etablera en lägsta skyddsnivå mot skatteflykt på den inre marknaden.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/05/102022/01/31