Kombinerade tekniker for katalysstudier

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/012023/12/31

Finansiering

 • Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Atom- och molekylfysik och optik
 • Naturvetenskap
 • Fysikalisk kemi
 • Den kondenserade materiens fysik

Fria nyckelord

 • catalysis
 • laser diagnostics
 • PM-IRRAS
 • PLIF
 • Laser induced fluorescence
 • SOR
 • relfectance