Kombinering av olika jordarts-joner till en kvantdator

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012026/12/31

Finansiering

  • Swedish Research Council