Längre arbetsliv och omvårdnadsansvar över livscykeln

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Projektet behandlar frågor om framtida tillgång på obetalt omsorgsarbete då en åldrande befolkning innebär en potentiell konflikt mellan längre arbetsliv och ett växande vård-/omsorgsbehov, inte minst för kvinnor. Projektet studerar den äldre vuxna befolkningens betalda och obetalda arbete samt familjedynamiska processer kopplade till hälsochocker och omvårdnadsansvar i Sverige och andra länder baserat på register- och surveydata.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/08/272022/10/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Obetalt omsorgsarbete
  • Omsorg
  • Arbetskraftsutbud
  • Genus
  • Åldrande befolkning