Längre arbetsliv och omvårdnadsansvar över livscykeln

Projektinformation

Beskrivning

Projektet behandlar frågor om framtida tillgång på obetalt omsorgsarbete då en åldrande befolkning innebär en potentiell konflikt mellan längre arbetsliv och ett växande vård-/omsorgsbehov, inte minst för kvinnor. Projektet studerar den äldre vuxna befolkningens betalda och obetalda arbete samt familjedynamiska processer kopplade till hälsochocker och omvårdnadsansvar i Sverige och andra länder baserat på register- och surveydata.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/08/272022/10/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Obetalt omsorgsarbete
  • Omsorg
  • Arbetskraftsutbud
  • Genus
  • Åldrande befolkning