Marknadsmisslyckanden, statliga åtgärder och EU-rätten

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med avhandlingen är att undersöka och analysera statliga åtgärder inom EU:s regelverk, i synnerhet EU:s konkurrensrätt utifrån ekonomisk teori om marknadsmisslyckanden.

Populärvetenskaplig beskrivning

In modern markets, there is a puzzle afoot: can competition law, traditionally ensuring economic efficiency and consumer gains, also protect broader societal needs? Economic theory tells us that the State should only step in to correct so-called market failures. This research dives into the theory of ‘market failure’ in EU competition law, examining its rise from a policy term to a potential legal concept. The findings reveal a dual market failure paradox in modern EU competition law, leading to inconsistencies in the enforcement of the competition provisions.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/092023/11/06

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik