Uppkopplade hem och avlägsen infrastruktur - En etnologisk studie av nätverksbaserad hemelektronik och föreställningar om genomgripande digitalisering

Projektinformation

Beskrivning

Nätverkskopplad digital teknik förändrar gradvis livet i många hem. Utrustning kopplas mot Internet och därmed också mot en ogripbar avlägsen infrastruktur, ofta kontrollad av olika företag. Syftet med detta projekt är att öka förståelsen för digitaliseringen av hemmen och föreställningar om infrastruktur, samt hur dessa hänger samman med sociala relationer och kulturellt meningsskapande i en tid av omfattande teknisk förändring. Projektet studerar hur människor interagerar med, kommunicerar kring och föreställer sig gränssnitt som skärmar och röstaktiverade hemassistenter, och hur infrastruktur blir del av företags brandscapes och länkas samman med människors hemliv.
Genom etnologiskt kulturanalytiska metoder studeras människors vardagsupplevelser av teknik och föreställningar om infrastruktur, och hur komfort, kontroll och integritet förhandlas i hemmen. Även manifestationer av infrastrukturella brandscapes och hur dessa är relaterade till människors föreställningar om hemmens digitalisering står i fokus. Empiriskt kombineras hemetnografier med analyser av infrastrukturella brandscapes, kvalitativa frågelistor och intervjuer med människor som har långvarig erfarenhet av arbete inom digitala näringar.
Kort titelUppkopplade hem och avlägsen infrastruktur
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/01/012022/12/31

Finansiering

  • Swedish Research Council

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi