Kontinuerlig övervakning av stora konstruktionsobjekt

  • Fröjd, Patrik (Forskarstuderande)
  • Ulriksen, Peter (Handledare)

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Projektet går ut på att utveckla och utvärdera metoder för att övervaka hälsan hos stora byggnader, såsom broar och kraftverk. Inom projektets ramar testa olika givare, mätmetoder och signalbehandlingsmetoder, för att detektera och lokalisera skador. Tanken är att nätverk av sensorer installeras, permanent, på en byggnad, och övervakningen sker automatiskt, utan operatörer på plats. Inom projektet adresseras även kompensering för störningar i mätdata orsakat av variationer i omgivningen, exempelvis temperatur.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/09/15 → …

Fria nyckelord

  • SHM
  • structural health monitoring
  • övervakning
  • NDT
  • nondestructive testing