KONTRAST i språk, minne och tänkande

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

KONTRAST är en kraftfull organisationsprincip som också har stor betydelse för mänskligt tänkande, för sammanhang i diskursen och för strukturen av ordförrådet. Trots att det finns samstämmighet bland lingvister om detta finns det relativt lite empirisk forskning. Syftet med projektet är att råda bot på denna brist.

Den mänskliga hjärnan är inte bara en enorm kunskapsreservoar utan också en effektiv organisatör. Studier har visat att vi människor kategoriserar betydelser på basis av likheter och skillnader genom jämförelser och associationer. Vissa kategorier konstrueras för ett tillfälligt syfte, medan andra är lexikaliserade. Vårt grundantagande är att KONTRAST är en kraftfull organisationsprincip som kan konstrueras för ett visst diskursivt syfte, t.ex. saker man säger på en jobbintervju och inte säger, eller som är mer eller mindre lexikaliserade par i språket, t.ex. bra-dålig, kall-het, öppen-laparoskopisk. KONTRAST har stor betydelse för mänskligt tänkande, för sammanhang i diskursen och för strukturen av ordförrådet. Trots att det finns samstämmighet bland lingvister om detta finns det relativt lite empirisk forskning. Syftet med projektet är att råda bot på denna brist.

Vi studerar kontraster i texter och med hjälp av psykolingvistiska och neurolingvistiska experiment. Vi tror att vissa kontraster, 'bra motsatser', kodas och utnyttjas specifikt i våra hjärnor och att vi kommer att finna mätbara skillnader mellan dem och andra ordpar, som t.ex. synonymer och orelaterade ordpar, med avseende på text, bedömningar, reaktionstider och hjärnvågor.
Kontrast i språk, minne och tänkande är ett tvärvetenskapligt projekt där både semantik, psykolingvistik och experimentell psykologi finns representerade.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012012/12/31

Finansiering

  • Swedish Research Council

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Språkstudier