Avnavling vid behov av återupplivning hos nyfödda – uppföljning av neurologisk utveckling och andra perspektiv

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Sen avnavling rekommenderas idag till välmående nyfödda. Experimentell forskning och vår egen pilotstudie i Nepal talar för att övergången av barnets blodcirkulation och andning direkt efter födelsen främjas av att navelsträngen lämnas intakt även om barnet haft syrebrist och behöver återupplivning. Detta görs dock inte rutinmässigt idag.

Vi vill testa om återupplivning med intakt navelsträng understöder omställningen med förbättrad återhämtning och minskade komplikationer genom att utvärdera skillnader i neurologisk utveckling hos 4- och 12 månaders barn som i samband med födelsen återupplivades (neonatal HLR) antingen med neonatal HLR utförd med intakt navelsträng (interventionsgrupp) eller enligt nuvarande rutiner där navelsträngen klipps av före neonatal HLR påbörjats (kontrollgrupp).

Vi kommer även undersöka barnmorskors beslutsprocess när de bedömer att neonatal hjärt-lungräddning (HLR) kommer att behövas.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/04/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik