Covid-19 pandemins påverkan på arbetsmiljön för kommunal hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal: lärande för framtiden och för ett mer mobilt arbetssätt

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/11/012022/10/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan teknik