Projektinformation

Beskrivning

Severe COVID-19 can result in pneumonia and acute respiratory failure. In this project, we conducted a quantitative proteome analysis of the sputum from severe COVID-19 patients. High levels of neutrophil extracellular trap(s) (NETs) components were revealed.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/05/012021/04/30

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin