Att skapa trovärdighet: forskare, representation och digitala miljöer

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet handlar om hur forskare representerar sig själva online och hur detta är kopplat till att skapa förtroende och trovärdighet. Frågor som kommer att behandlas är t.ex. hur använder forskare sociala medier eller sociala nätverk för att skapa en bild av sig själva? Vilken betydelse har autencitet och trovärdighet om alls i det digitala sammanhanget?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012017/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap