CROCUS Kulturens rum och kreativitetens villkor

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

I nätverket CROCUS medverkar forskare från den samhällsvetenskapliga fakulteten, humanistiska och teologiska fakulteterna samt den konstnärliga fakulteten i Malmö. Vårt mål är att skapa en dynamisk och levande miljö som stärker både forskning och undervisning vid Campus Helsingborg, med särskilt fokus på kulturella och kreativa näringar.

Kultur och kreativitet är idag starkt betydelsebärande samhällsfenomen som också är centrala för både personlig och lokal utveckling. Vi ser hur kultur och kreativitet får en allt viktigare roll i skilda verksamheters produkt- och tjänsteutveckling, liksom i olika affärsmodeller. Kulturell och kreativ kompetens kan även fungera som en viktig resurs för att utveckla innovationsförmågan inom andra fält och branscher. Vårt mål är att etablera en komplett forsknings- och utbildningsmiljö som konsoliderar tvärvetenskapliga samarbeten inom profilområdet, samt möter behov av framtida utbildning. Detta sker på tre nivåer: Utvecklat utbildningsutbud på grundläggande och avancerad nivå, utveckling av uppdragsutbildning, etablering av forskarskola samt uppbyggnad av plattform för tvärvetenskaplig forskning.
Kort titelCROCUS
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/06/19 → …

Samarbetspartner