CTC-MBC, Cirkulerande Tumörceller i Metastaserande Bröstcancer

Projektinformation

Beskrivning

I den kliniska studien CTC-MBC, räknas cirkulerande tumörceller (CTCs) med det FDA-godkända systemet CellSearch®, som i Sverige endast finns på vårt lab. CTCs karakteriseras även på molekylär nivå med fokus på hormonreceptorer och HER2 med AdnaTest™, och med DropMount tekniken som utvecklats av oss.
Drygt 150 patienter, planerade att få första linjens behandling för metastaserande bröstcancer, är inkluderade. Inklusionen avslutades i juni 2016. De två molekylära testerna kan ge oss information om dessa CTCs, som en realtids biopsi, vilken skulle kunna användas i kliniken för att skräddarsy och monitorera den systemiska behandlingen. Genom att ta en serie prover vid fördefinierade tidspunkter kartlägger projektet evolutionen av CTCs i relation till denna systemiska behandling. En hypotes är att klinisk progress och behandlingsresistens mot hormonterapi kan förklaras med att vissa kloner av CTCs har blivit hormonreceptor negativa och inte längre är behandlingsbara med denna terapi. Om vi antar att skiftet i molekylära karakteristika hos dessa cirkulerande tumörceller föregår klinisk progression så kan denna ”liquid biopsy” identifiera en behandling som slutat fungera vid en tidigare tidpunkt, vilket kan leda till ett snabbare byte av behandling och därmed ett förbättrat sjukdomsförlopp.
Kort titelCTC-MBC
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2011/01/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • CTC
  • Circulating Tumor Cells
  • Breast cancer
  • Metastatic
  • HER2
  • Hormone
  • Clinical