Identitetsformering och kapitalism: Skandinaver och den siamesiska kungliga eliten mellan imperier.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet sammanför historiker från Sverige, Danmark och Thailand för att undersöka delar av Skandinaviens och Siams (Thailand f.1939) historiska relationer genom en unik insamling och parallellanalys av källmaterial från respektive land. Projektets  övergripande syfte är att skapa ny kunskap om relationerna mellan Siam och Skandinavien under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Ett mål är att förstå  hur möten mellan den siamesiska kungliga eliten och skandinaviska entreprenörer bidrog till en kapitalistisk utveckling och till den siamesiska kungliga elitens kultivering av en borgerlig identitet. En borgerlig kultur i Siam formades till stor del genom elitens resor och studier utomlands men också genom framförallt europeiska makters närvaro och utövande av extraterritoriella rättigheter i Siam. Ett annat mål med forskningen är att bidra till kolonialhistoria med både empirisk och teoretisk kunskap om nationer som befann sig ”mellan imperierna” under kolonialismen: Siam, geografiskt mitt emellan de europeiska kolonierna men inte formellt koloniserat, och de Skandinaviska kungadömena Danmark och Sverige, som betraktas som ”små” kolonisatörer. Projektet fokuserar på relationerna i de lokala mötena bortom kolonierna (både i Skandinavien och i Siam) och bidrar på så vis också till en inomvetenskaplig diskussion om hur mikro- och makro-nivåerna i global- och socialhistoriska analyser kan förenas.
Kort titelSkandinavier & den Siamesiska kungliga eliten
AkronymSSP
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012024/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Fria nyckelord

  • Siam
  • kolonialism
  • kapitalism
  • skandinavisk kolonialism