Kulturmöten i exil. Tysk-judiska immigranter i 1900-talets svenska musikliv.

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Utifrån en kollektivbiografisk ansats syftar projektet till att undersöka exiltillvaron för ett antal tyskspråkiga individer inom musikområdet som på flykt undan den nazistiska raslagstiftingen kom till Sverige under 1930-talet. Hur påverkade exilen deras lojalitet till det judiska, tyska och svenska kulturarvet? Hur yttrade sig deras bidrag till det svenska musik- och kulturlivet? Hur mottogs de?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012012/12/31