Cybernormer. Normbildningsprocesser i nätkulturer

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet Cybernormer utgör ett samarbetsprojekt mellan Rättssociologiska enheten på Lunds universitet, Ericsson AB och Skolförvaltningen i Lunds kommun. Cybernormer är ett rättssociologiskt projekt som syftar till att undersöka de normbildningsprocesser (sociala och rättsliga) som uppstår i informationsteknologins kölvatten. Framförallt handlar det om att undersöka den klyfta och det avstånd som i dag riskerar att växa fram mellan det traditionella samhällets regler och de sociala normer som genereras inom ramen för unga nätkulturer. På ett övergripande plan kommer projektet att arbeta med frågeställningen: Hur ser de sociala normerna (cybernormerna) ut i olika unga nätkulturer och hur väl korresponderar dessa normer med det omgivande samhällets formella normstrukturer (rättsreglerna)?\r\nÖkad kunskap om de framväxande nätkulturernas sociala normer kan bidra till en bättre rättslig design för framtiden. Vidare kommer den här kunskapen att kunna utgöra ett viktigt beslutsunderlag för organisationer och företag som agerar i de digitala miljöerna, men framförallt kan ökad kunskap om normbildningsprocesser och normstrukturer knutna till nätkulturerna bidra till att ge nätkulturerna själva viktiga verktyg för etiska diskussioner och självreglering.\r\n
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012013/12/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • KK-stiftelsen