Danska och svenska – från grannspråk till främmande språk?

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet bygger på en undersökning av språkförståelsen hos svenska och danska gymnasieungdomar i Öresundsregionen och utmynnar i en problematisering av grannspråksbegreppet ur ett pragmatiskt perspektiv.
Kort titelFrån grannspråk till främmande språk
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/02/012013/11/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fria nyckelord

  • danska och svenska
  • grannspråksförståelse
  • grannspråk
  • främmandespråk
  • språkförståelseundersökning
  • gymnaiseungdomar
  • Öresundsregionen