Dialektisk Beteendeterapi – Skills System (DBT-SS) som behandling för individer med kognitiva svårigheter och problembeteenden En konsekutiv case-series studie

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Individer med kognitiva svårigheter och upprepade problembeteenden utgör en utmaning för psykiatrin. Det enskilda lidandet är stort och graden av inläggningar, tvångsvård och tvångsåtgärder är hög. Det finns god evidens för att psykoterapi leder till förbättring hos personer med intelligenskvot inom normalzonen. När det gäller individer med kognitiva svårigheter finns det mindre stöd. DBT-SS är en utveckling av en evidensbaserad psykoterapi (DBT) som anpassats för att fungera för individer med kognitiva svårigheter. Metoden är aldrig prövad i Sverige eller i en randomiserad klinisk studie.

Sju konsekutivt remitterade individer med IK 60-85 erbjuds deltagande i studien. Individerna ska ha en pågående kontakt med vuxenpsykiatrin, aktuellt självskadebeteende och att boendepersonal alt närstående har möjlighet att vara delaktig i behandlingsarbetet. Individer med psykossjukdom, bipolär sjukdom typ 1 eller substansberoende exkluderas.

Upprepade mätningar veckovis med beteenderegistrering samt veckokort.

Analys av data intraindividuellt med konsekutiv case time-series analysis.
Kort titelDBT-SS
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/07/012021/06/30