De första prästvigda kvinnornas kallelseberättelser

Projektinformation

Beskrivning

Åren 1960−1970 prästvigdes 54 kvinnor i Svenska kyrkan. Beslutet att öppna prästämbetet för kvinnor hade föregåtts av en intensiv (teologisk) debatt. 2004 initierade en av dessa präster (Lena Malmgren), tillsammans med prof. Samuel Rubenson vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), en insamling av s.k. kallelseberättelser, dvs. de 54 kvinnornas väg fram till prästvigning och de på vigningen närmast följande åren. På grund av sjukdom avslutades aldrig denna insamling.

Det första syftet med föreliggande projekt är att komplettera och att slutföra insamlingen av s.k. kallelseberättelser. Det andra syftet är att genomföra en kyrkohistorisk och teologisk studie där kallelseberättelserna utgör det primära källmaterialet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/07/012020/06/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap