De Stenbergska villorna – kvinnors rätt till det offentliga rummet i Malmö kring sekelskiftet 1900

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med det här projektet är att visa hur kvinnors inträde på den lokalpolitiska arenan förhandlades i relation till dess tidigare kodning som exklusivt manlig samt att påvisa hur kvinnors utökade politiska rättigheter hängde samman med kvinnors utökade rätt till det offentliga rummet. För att uppfylla syftet kommer jag undersöka hur Anna Stenberg argumenterade för en specifikt kvinnlig fråga, uppförandet av offentliga toaletter för kvinnor, på olika politiska arenor, med särskilt fokus på om och i så fall hur hon anpassade sin framtoning efter mottagarna samt vilken roll kvinnors rätt till det offentliga rummet spelade i hennes argumentation.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/01/012020/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Genusstudier
  • Kulturgeografi

Nyckelord

  • Rätten till staden
  • Kvinnors politiska medborgarskap