Dealing with dyspareunia: Exploring the role of communication and emotion regulation

  • Ekholm, Elin (Forskarstuderande)
  • Flink, Ida (Handledare)
  • Lundberg, Tove (Biträdande handledare)

Projekt: Avhandling

Sökresultat