Den Hälsosamma Arbetsplatsen

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Den hälsosamma arbetsplatsen är ett samverkansprojekt mellan Lunds Universitet och biblioteken i Helsingborg. Dess syfte är att med hjälp av föreläsningar och workshops bygga en mer välmående arbetsorganisation. De teman projektet fokuserar på är bl.a. hantering av kronisk stress/burnout, gruppsammanhållning och feedback.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012015/12/31

Samarbetspartner