Den Hållbara Arbetsplatsen

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Samverkansprojektet "Den Hållbara Arbetsplatsen" syftar till att stärka förmågan till resiliens i biblioteksorganisationen i Helsingborg. Det är ett kombinerat undervisnings- och forskningsprojekt där fyra teman står i centrum. Dessa teman är a) tillit i arbetsorganisationen, b) förmågan att hantera osäkerhet och stress, c) gruppidentitetens betydelse för resiliensen, samt d) hur personliga styrkor kan användas strategiskt i arbetet. Projektet är finansierat av Region Skåne.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/01/012022/12/31

Samarbetspartner