Den ortodoxe pietisten. Andreas Hilleström i Karlskrona 1715-1716

Projektinformation

Beskrivning

Sommaren 1716 anklagades prästen Andreas Hilleström för "pietisteri". Han förhördes av Lunds domkapitel, som dock fann Hilleströms lära vara "fullt ortodox". Vad menade man med "pietist" och "ortodox" vid denna tid? Svaret söks i anklagelseakterna mot och förhöret med Hilleström.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/08/152017/06/15

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Religionsvetenskap

Nyckelord

  • pietism, ortodoxi, Karlskrona, Lunds domkapitel