Den svenska modellen: fack, arbetsgivare och kollektivavtal

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Statistik och analyser: facklig medlemsutveckling, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning
Kort titelDen svenska modellen
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012022/12/31

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • svenska modellen
 • facklig anslutning
 • facklig organisationsgrad
 • kollektivavtal
 • LO
 • TCO
 • Saco
 • arbetsgivare
 • medlemsutveckling
 • partsrelationer
 • arbetsmarknad
 • socioloy
 • sociologi
 • fackförbund