Den (ut)forskande staden: Hypoteslabbet Demensvänligt Helsingborg

Projektinformation

Beskrivning

Den (ut)forskande staden är en ny och innovativ typ av projekt som drivs av FoU Helsingborg, tillsammans med Helsingborg stads ingående förvaltningar och bolag. Syftet med Den (ut)forskande staden är att fungera som en testbädd där förvaltningar, akademi och invånare tillsammans får möjlighet att skapa och testa nya lösningar på gamla problem. Målet med projektet är att möjliggöra för förvaltningar och bolag att genomgå en forskningsbaserad lärprocess samt att testa nya arbetssätt för att gränsöverskridande identifiera, formulera och ta sig an stadens utmaningar kopplade till livskvalitet. Projektet ska bidra till att Helsingborgs stad 2035 har fortsatt utveckla sin förmåga att arbeta systematiskt med utforskande, experimenterande, forskningsbaserade och invånarinkluderande arbetssätt.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/07/012022/06/30

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments