Projektinformation

Beskrivning

Tema vid Pufedorf Institute for Advanced Studies.

Populärvetenskaplig beskrivning

Temat undersöker den digitala transformationen av arbete från perspektivet av den individuelle arbetaren och deras interaktion med digitala system och verktyg. Hälsosamma och produktiva digitala arbetsmiljöer kan skapas genom att inkludera ergonomi i designen och utvecklingen av digital teknik. Temat kombinerar kompetenser inom teknikutveckling med de som fokuserar på mänskliga aspekter. Vårt mål är att etablera en gemensam terminologi och att identifiera inriktningar för framtida forskning omkring nya metoder och tekniker för att designa hälsosamma och hållbara digitala arbetsmiljöer.
AkronymDeSIDE
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2022/09/012023/06/14

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Arbetslivsstudier
  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Fria nyckelord

  • Digitalisation
  • Work
  • Ergnomics