"Det hade ju aldrig hänt annars" Om kvinnor, klass och droger

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Hur kan droganvändning undersökas genom en feministisk lins med fokus på klass? Denna avhandling undersöker droganvändning med utgångspunkt i Sara Ahmeds queera fenomenologi. Vad som är nära och vilka rörelser som upprepas, skriver Ahmed, är betydelsefullt för hur kroppar och världar tar form. Hur tar då kroppar, objekt och platser i närheten av varandra form, när droger är ett av
objekten? Hur navigerar kvinnor genom nutidens droglandskap och hur görs klass genom droganvändning? Dessa frågor besvaras genom ett etnologiskt studium med vardagslivets riktningar i fokus. Avhandlingen bygger på fältarbete, främst intervjuer, med 12 kvinnor i åldrarna 25-65 år som använder psykoaktiva läkemedel och/eller illegala droger. Deras förhållningssätt till illegalitet, jobb, stigma, sjukdom, friskhet, barn, beroende och lycka med mera analyseras ingående genom fenomenologiskt inspirerade frågeställningar med fokus på kropp, rum och rörelse, men också genom att queera fenomenologin med hjälp av en rad andra teoretiska perspektiv. Hur hamnar droger i synfältet, och vad hamnar i synfältet när droger finns i utgångspunkten, i kroppen?

Populärvetenskaplig beskrivning

Olika typer av sinnesförändrande substanser har blivit allt fler och vanligare under de senaste 500 åren, och användningen i nutidens konsumtionskulturer fortsätter att öka. Den illegala droganvändningen i Sverige ligger på historiskt höga nivåer. Vissa lagliga preparat, såsom kaffe och alkohol, syns överallt medan läkemedel och illegala droger vanligtvis hålls dolda. Denna etnologiska avhandling undersöker hur droger och läkemedel då tar plats; hur de förändrar tid, rum och riktningar. I kroppen är de osynliga som objekt, och istället döljs - eller framvisas – förändrade känslor, rörelser, viljor och tankar. Hur påverkar användningen av sinnesförändrande objekt människors riktningar i vardagslivet? Hur kan en feministisk analys av droganvändning se ut?

Omfattande forskning visar att kvinnors användning och att arbetarklassens användning av rusmedel fördöms hårt moraliskt. Samtidigt förekommer vissa typer av rusmedelskonsumtion som centrala kulturuttryck och dessutom uppmuntras viss konsumtion av sinnesförändrande preparat som kan påverka beteenden prestationshöjande och/eller nedtonande. Hur navigerar kvinnor genom nutidens droglandskap och hur görs klass genom droganvändning? Studien utgår från intervjuer med 12 kvinnor i åldrarna 25-65 år som använder psykoaktiva läkemedel och/eller illegala droger. Deras förhållningssätt till illegalitet, jobb, stigma, sjukdom, friskhet, barn, beroende och lycka med mera analyseras med hjälp av queer fenomenologi. Hur hamnar droger i synfältet, och vad hamnar i synfältet när droger finns i utgångspunkten, i kroppen?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/09/012021/03/11

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fria nyckelord

  • Queer fenomenologi, klass, kritisk kulturteori, droganvändning, läkemedel, etnografi, vardagsliv, konsumtion, hedonism, respektabilitet, kroppen, världar, kvinnor, risk, hälsa, beroende, feminism