Det sociala arbetets språk: en språklig analys av ekonomiskt bistånd

Projektinformation

Beskrivning

Genomföra en kritisk diskursanalys av beslutstexter om ekonomiskt bistånd samt intervjua socialarbetare som skriver denna typ av beslut. Genom detta hoppas jag få en bild av hur dessa texter används i konstruktionen av klienten och dennes behov samt se hur socialarbetare ser kring sin egen roll i denna konstruktion.

Populärvetenskaplig beskrivning

En språklig analys av ekonomiskt bistånd
Kort titelDet sociala arbetets språk
AkronymDSAS
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/09/012022/03/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete