Det tidiga Lund och omlandet

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i det tidiga Lund, eller egentligen Lund före Lund, i ett större perspektiv, med den blivande staden som en del av ett omland. Den tidsmässiga utgångspunkten är tiden från ca 800-tal upp i 1200-tal, för att få med både det tidiga uttrycket men även de förändringar som gör att staden utvecklas till en alltmer urban plats. Den tidsmässiga avgränsningen är dock ganska flytande, och kommer att beaktas mer utifrån resultat än absoluta tidsgränser. Utgångspunkten kommer att vara det tidigaste Lund (Lund före Lund), dess relation och möjliga samexistens med Uppåkra, och de omkringliggande byarna i Torna och Bara härad.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/092021/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora