Utveckling och implementering av nya metoder för uppföljning av patienter behandlade för läpp-käk-gomspalt

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Läpp-käk-gomspalt (LKG) är den vanligast förekommande medfödda ansiktsavvikelsen, med en indidens på 1,8/1 000 nyfödda barn. Barn som föds med LKG I Sverige genomgår kirurgiska åtgärder av spalten under barndomen, och följs regelbundet under uppväxten. Trots detta kan spalten ge symtom framför allt relaterade till talutveckling, tandutveckling, ansiktsestetik och psykosocialt mående. Detta doktorandprojekt fokuserar på utveckling och införande av moderna teknologiska verktyg i LKG-vården, och användande av artificiell intelligens ut utvärdering och uppföljning av behandling för LKG. Projektet innehåller även en incidensstudie och jämförelser av olika metoder för gomplastik.

Populärvetenskaplig beskrivning

Läpp-käk-gomspalt (LKG) är den vanligaste medfödda ansiktsavvikelsen, och innebär att det finns en oönskad s.k. spalt ("hål") I överläpp, tandlist (överkäke) och/eller gom. Spalten opereras I ung ålder, och barn som föds med LKG I Sverige följs med regelbundna återbesök under uppväxten. Spalten kan orsaka olika problem, vanligen relaterade till tal, tänder, estetik och generellt välmående. Detta projekt fokuserar på utveckling och introduktion av modern teknik för uppföljning och behandlingsutvärdering inom LKG-vården. Det innehåller även en studie kring hur många barn som drabbas av avvikelsen och jämförelser mellan olika kirurgiska operationstekniker.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/04/21 → …