Uppbyggnad av permanent forsknings- och utbildningsinfrastruktur kring människoapors kognition vid Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik är ett samarbete mellan Lunds Universitet, genom Avdelningen för Kognitionsvetenskap vid Filosofiska Institutionen, och Furuviksparken AB i Gävle. Projektet syftar till att bygga upp en långsiktig infrastruktur för forskning och utbildning kring människoapors kognition.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012012/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Zoologi