Uppbyggnad av permanent forsknings- och utbildningsinfrastruktur kring människoapors kognition vid Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik är ett samarbete mellan Lunds Universitet, genom Avdelningen för Kognitionsvetenskap vid Filosofiska Institutionen, och Furuviksparken AB i Gävle. Projektet syftar till att bygga upp en långsiktig infrastruktur för forskning och utbildning kring människoapors kognition.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012012/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Zoologi